Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Głównym obowiązkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów AGH.
Samorząd Studencki opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, organizuje ogromną ilość wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych, podejmuje decyzje związane z rozdziałem środków na działalność studencką, posiada jedną piątą ciał kolegialnych uczelni (takich jak Senat lub Rada Wydziału), służy radą i pomocą wszystkim studentom oraz wiele, wiele innych…

Organizatorzy

Kinga Ciesielska

Kurator/Koordynator Główny

Aleksandra Piwko

Koordynator ds. Logistyki i Wolontariuszy

Dominik Bober

Koordynator ds. Identyfikacji Wizualnej

Damian Pazik

Koordynator ds. Prelegentów i Programu Wydarzenia

Daria Starzyczny

Koordynator ds. Promocji

Daniel Jankowski

Koordynator ds. Współpracy

Bartosz Gaj

Koordynator ds. Technicznych